Πάροδος Κυκλάδων–Ληλαντίων, Θέση Βρόντου 2221076461-7

Με κεντρικό άξονα τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, διαθέτουμε  πιστοποίηση ISO 9001:2015 για την εισαγωγή, εμπορία  και διακίνηση  φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων. To σύστημα ποιότητας που εφαρμόζουμε είναι ζωτικής σημασίας για τον συνεταιρισμό καθορίζει όλα τα στάδια και τη λειτουργία των τμημάτων του, και διέπει κάθε δραστηριότητα του, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο ποιοτικό αποτέλεσμα. Επίσης, ο Συνεταιρισμός μας διαθέτει τη βεβαίωση Συμμόρφωσης με την ΔΥ8δ/Γ.Π, όσον αφορά τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.