Πάροδος Κυκλάδων–Ληλαντίων, Θέση Βρόντου 2221076461-7

Στην εταιρεία μας απασχολούνται πλέον των εικοσιπέντε ατόμων. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί για μας έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης και εύρυθμης συνεργασίας ώστε να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις απαιτήσεις σας.