Πάροδος Κυκλάδων–Ληλαντίων, Θέση Βρόντου 2221076461-4