Πάροδος Κυκλάδων–Ληλαντίων, Θέση Βρόντου 2221076461-4

Τα μέλη του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Ευβοίας έχουν την ασφάλεια της ομπρέλας του Συνεταιρισμού, γεγονός εξαιρετικά σημαντικό σε αυτή τη δύσκολη χρονική συγκυρία και λαμβάνοντας εκπτώσεις επί των αγορών και μέρισμα επί των κερδών της επιχείρησης.